20 december 2019
ter inzagelegging Mobiliteitsnota 2020 – 2030
7 februari 2020
indienen zienswijze Leiden Groen Bereikbaar
13 februari 2020
einde periode ter inzagelegging
17 februari 2020
start verwerking ingediende zienswijzen
24 maart 2020
Stadscongres Mobiliteit
18 juni 2020
vaststelling Mobiliteitsnota door Gemeenteraad; exacte datum niet bekend; streven is voor de zomer

 

Dit overzicht wordt aangevuld zodra er meer bekend is wat betreft data en voortgang. Na 17 februari bekijkt men de vanuit de stad ingediende zienswijzen (reacties) op de Mobiliteitsnota. Als het College van B&W daartoe besluit, worden zij in enige vorm opgenomen in een aangepaste versie van de nota. De datum van verschijning van een eventueel aangepaste nota is nog niet bekend.