Onze mooie stad staat voor een aantal zware uitdagingen. Om twee heel belangrijke te noemen: de verstedelijking (simpel gezegd 8.500 woningen erbij) en milieu-/klimaatbeleid. Als je nadenkt over deze twee uitdagingen, dan kom je al heel gauw het vraagstuk van de Bereikbaarheid tegen. Leiden moet bereikbaar blijven. Voor bewoners, werkenden, leveranciers en bezoekers. Want zonder bereikbaarheid staat alles stil.

 

Om duurzame bereikbaarheid te realiseren, zijn er zoals de verantwoordelijke Wethouder terecht aangeeft, “scherpe keuzes” nodig. Deze keuzes zijn te vinden in de Mobiliteitsnota 2020 – 2030. Op dit moment ligt deze nota ter inzage. Voordat de Gemeenteraad deze vaststelt als kader voor beleid, kan er nog het een en ander veranderen. Na vaststelling van de Mobiliteitsnota komt de fase van uitvoering (de uitvoeringsagenda). Zal deze uitpakken als een 1-op-1 praktische vertaling van de nota? Helaas, zo ideaal verlopen dit soort processen meestal niet.

Kaart LGB Leiden v4 


Rol Leiden Groen Bereikbaar

Neem bijvoorbeeld windenergie. Daar was zowat iedereen voor, totdat bekend werd wáár de windmolens kwamen. Niet voor onze kust, niet in ons stuk IJsselmeer, niet in mijn buurt... Bestuurders aarzelen, populisten ruiken hun kans en dringende zaken belanden op de lange baan. We moeten voorkomen, dat het zo’n kant op gaat. Daarom neemt Leiden Groen Bereikbaar de rol in van constructieve tegenspeler van het gemeentebestuur. Met de nadruk op constructief.

 

Werken aan reële oplossingen

Leiden Groen Bereikbaar begrijpt, dat een scherpe keuze vaak gepaard gaat met een hoeveelheid (economische) pijn. Wat voor ons telt, is de balans tussen de “au” van een scherpe keuze en de te verwachten opbrengst ervan. Die balans ontbreekt bijvoorbeeld in een bestuurlijk scenario als dit: eerst autogebruik zwaar belasten, maar niet –of pas jaren later– zorgen voor vervoersalternatieven. Tegen zo’n scenario zullen we ons vol verzetten. Daarentegen ondersteunen we van harte mobiliteitsoplossingen met een reële verhouding tussen investering en opbrengst.