Leiden Groen Bereikbaar zet zich in voor een stadsbreed overleg over de bereikbaarheid van Leiden in 2030 en verder. Dat overleg is hard nodig. Want er moeten scherpe keuzes gemaakt worden op basis van reële afwegingen.

 

De basis voor het overleg vormt de nu ter inzage liggende Mobiliteitsnota 2020 – 2030. Deze heeft wat ons betreft nog aanscherping nodig. Ook na vaststelling van de nota zal overleg nodig blijven. Immers een beleidskader is nog geen praktische uitvoering. Dus ook hier is oplettendheid en betrokkenheid geboden.