De gemeente probeert de ter inzage liggende Parkeervisie te verkopen en maakt het daarbij wel erg bont. Je moet de bewering van de gemeente twee keer lezen. En dan besef je hoe groot de minachting is voor de bevolking. Lees zelf wat de gemeente schrijft in de Stadskrant: 

“Tijdens dalmomenten kunnen bewoners in de in de directe omgeving gebruik maken van de gemeentelijke parkeergarages. Zo komen er minder auto’s op straat te staan, en komt ruimte vrij voor extra woningen en groen.”

O ja, hoe dan? Extra woningen op lege parkeerplaatsen? En die woningen weer weghalen als de dalmomenten voorbij zijn? “Dag buurman, ik ga mijn auto weer hier parkeren, dus wilt u uw huis weghalen?” Tijdelijk vergroenen is trouwens ook lastig. Tenzij je de planten in potten op wieltjes zet...

We maken er grappen over. Om te laten zien, dat je de burger niet alles kan wijsmaken. Bijvoorbeeld ook niet, dat de stad groener wordt alleen maar omdat je de parkeertarieven verhoogt. Nee, daar is meer voor nodig. Veel meer. 

We willen een stadsbrede aanpak van de mobiliteitsuitdagingen waar Leiden voor staat. Dat betekent onder meer:

– mobiliteit en parkeren behandelen als één logisch geheel
– eerst alternatieven voor auto, dan pas parkeertarieven omhoog
– open staan voor samenwerking met ondernemers en bewoners,
   mogelijk in vorm van een convenant