Hoe krijgen we voor elkaar dat Leiden werkelijk groen bereikbaar wordt? Door simpelweg het autogebruik te bemoeilijken? En dan maar kijken wat ervan komt? Bezoekers weggejaagd, bewoners kaalgeplukt en parkerende werknemers belast... Wij willen dat er eerst alternatieven komen, voordat parkeerplaatsen verdwijnen en tarieven omhoog gaan.

Die logische volgorde moet ook vastgelegd worden in de Mobiliteitsnota en de Parkeervisie. Hieronder vier voorbeelden van wat er eerst moet gebeuren.

Stadsparkeerplan uitrollen
Het Haagwegterrein is aangemerkt voor toekomstige woningbouwlocatie. Echter, deze parkeerplaatsen met hun service zijn heel belangrijk voor bezoekers aan de stad. Daarom moet het serviceconcept van het Stadsparkeerplan eerst uitgerold worden naar andere parkeerlocaties, voordat we dit succes aan de Haagweg beëindigen.

Haarlemmerstraatgarage en de Kaasmarkt
De plannen voor een groene herinrichting van de Kaasmarkt zijn af. Daarin is geen ruimte voor parkeerplaatsen. Die keuze is verdedigbaar. Maar laten we wel eerst de uitbreiding van de Haarlemmerstraatgarage te realiseren en daarna pas de parkeerplaatsen weghalen. 

Transferia langs de snelweg
Wat schieten klimaat en milieu ermee op als parkeertarieven voor bewoners en bezoekers worden verhoogd? Niets. Tenzij de bezoekers en bewoners gebruik gaan maken van andere vervoersmogelijkheden. Voorwaarde: die alternatieven moeten er dan wel zijn. Wij willen dat er eerst op locaties bij de snelweg transferia (overslag- en overstappunten) komen. Daar kunnen bewoners hun auto kwijt en overstappen op eco-verantwoord shuttle-vervoer.

Morspoortgarage vervangen
Deze oorspronkelijk tijdelijke garage voorziet in een eeuwige behoefte aan parkeerruimte in het Stationsgebied (kantoorwerkers overdag en bezoekers ’s avonds/weekend). Laten we daarom verstandig zijn en eerst op een andere locatie in het Stationsgebied de capaciteit van deze garage realiseren. Daarna kan woningbouw plaatsvinden op de huidige locatie van de Morspoortgarage.